Vì sự nghiệp nên người ấy lo sợ không mang lại hạnh phúc cho em

Vì sự nghiệp nên người ấy lo sợ không mang lại hạnh phúc cho em Bạn ấy tìm được hướng đi mới cho tương lai, quyết định chọn khởi nghiệp đồng thời tiếp tục việc học đại học. Bạn ấy nói: ” hiện tại, nên dừng lại mối quan hệ giữa em và bạn ấy, vì bạn ấy sợ lúc gặp khó khăn sẽ chán nản, mệt...

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 19006172

Email: tuvanannam@gmail.com

Gọi ngay