Không thể mở lòng với người khác

Khó mở lòng Không thể mở lòng với người khác. Năm nay em 27 tuổi chưa lập gia đình, bố mẹ em cũng rất lo lắng, đôi khi em cũng rất lo nhưng hễ có ai đến tìm hiểu muốn tiến triển tình cảm đến hôn nhân thì em lại cảm giác không thích họ và rất sợ. Dịch vụ tham vấn tâm lý trực tiếp tại Văn phòng 6 yếu tố...

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 19006172

Email: tuvanannam@gmail.com

Gọi ngay