Nên học tiếp cấp 3 hay đi học nghề?

Nên học tiếp cấp 3 hay đi học nghề? Trong suy nghĩ của con vừa học nghề, vừa học chữ vẫn có bằng cấp 3, vẫn có bằng nghề vậy lợi thế hơn tất cả các bạn còn lại mà còn được liên thông lên đại học thì còn gì bằng. Nhưng mới đây đã báo điểm con đậu nguyện vọng 2 trường THPT Nguyễn Khuyến là 23,25 dư...

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 19006172

Email: tuvanannam@gmail.com

Gọi ngay