Rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì vậy?

Rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì vậy? Em chịu đựng được 1 tuần , 2 tuần và đến tuần thứ 3 thì thật sự là không còn chịu đựng được nữa. Lần này, em quyết định mạnh mẽ hơn, em quyết định sẽ dứt khỏi anh, dứt ra khỏi cuộc sống của anh. Em đã và đang làm rất tốt điều đó thì đột nhiên 1 lần nữa anh lại...

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 19006172

Email: tuvanannam@gmail.com

Gọi ngay