Phải làm gì khi con nghịch ngợm, không nghe lời người lớn? (tiếp)

Phải làm gì khi con nghịch ngợm, không nghe lời người lớn? (tiếp) Tôi thực sự cảm thấy bất lực, không biết làm gì khi con nghịch ngợm, quấy phá. Mỗi ngày ở nhà vài tiếng với con, mà con dở chứng không biết bao nhiêu lần, mẹ đã khản tiếng để dỗ, con cũng không chịu nghe. Ba nói đánh thật đau để bé sợ lần...

Phải làm gì khi con nghịch ngợm, không nghe lời người lớn?

Phải làm gì khi con nghịch ngợm, không nghe lời người lớn? Con cứ đi tới đâu thấy ghế là lật đổ hết, đồ chơi bé không chịu nhặt chơi từng món hay ngồi yên nghiên cứu lắp ráp, mà cứ đổ hết tung toé ra đầy nhà. Lắp 1 số thứ cứ đẩy món này vô món khác rất mạnh tay. Nhưng mình nói bé làm mạnh hơn. Mình thực...

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 19006172

Email: tuvanannam@gmail.com

Gọi ngay