Phải làm gì khi bạn gái không còn quan tâm, tin tưởng?

Phải làm gì khi bạn gái không còn quan tâm, tin tưởng? Trước kia cô ấy còn quan tâm, yêu thương, tin tưởng em; rồi 1 thời gian cô ấy lại ngừng không quan tâm, tin tưởng em nữa và cô ấy không còn kiểm soát. Em rất buồn vì người yêu không quan tâm, tin tưởng em. Em phải làm gì khi bạn gái không còn quan tâm, tin tưởng em...

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 19006172

Email: tuvanannam@gmail.com

Gọi ngay