Chồng tôi có hành vi bạo lực gia đình tôi phải làm sao?

Chồng tôi có hành vi bạo lực gia đình tôi phải làm sao? Tôi và chồng tôi lấy nhau tính đến nay đã gần 20 năm và có với nhau 3 mặt con nhưng lấy nhau về một thời gian thì chồng tôi thay đổi tính nết thường xuyên chửi mắng tôi và còn xúc phạm đến cả gia đình nhà tôi nữa. Thiết nghĩ mình sống cùng không phải vì...

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 19006172

Email: tuvanannam@gmail.com

Gọi ngay