19006172

Nghi ngờ chồng là người đồng tính

Nghi ngờ chồng là người đồng tính Em cảm thấy sốc khi thấy những điều đó. Khi em hỏi anh tại sao lại như vậy thì anh nói tại anh đi tù trong đó họ làm cho anh cảm thấy sướng nên anh mới như vậy. Anh nói anh hứa sẽ bỏ, và em cũng nói với anh cái đó nó cũng không tốt đẹp gì nếu anh cảm thấy không bỏ được...

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 19006172

Email: tuvanannam@gmail.com