Can thiệp trẻ tự kỷ – Phương pháp PECS

Phương pháp PECS Sự thiếu hụt về giao tiếp là biểu hiện rõ ràng của bệnh tự kỷ, điều này gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống cũng như chính quá trình can thiệp chăm chữa của trẻ. Chính vì vậy trong bất kỳ một chương trình can thiệp trẻ tự kỷ nào, mục tiêu bù đắp thiếu hụt về giao tiếp của trẻ đều không...

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 19006172

Email: tuvanannam@gmail.com

Gọi ngay