0904030189

Quy tắc giao tiếp trong quản lý

Giao tiếp có vai trò gì? Giao tiếp là một trong những phương tiện, công cụ quan trọng giúp người quản lý thực hiện được mục tiêu quản lý. Hoạt động quản lý diễn ra trên nền của giao tiếp nên muốn hoạt động quản lý diễn ra thuận lợi, nhà quản lý cần sử dụng phương tiện, công cụ này một cách hiệu quả...

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com