Phát hiện chồng cặp bồ và cô bồ đã từng có thai

Tôi phát hiện chồng cặp bồ, cô kia còn có thai nữa. Tôi biết, anh đã giải thích với tôi là do say rượu nên đã lỡ. Biết cô bồ có thai anh ta về chung sống cùng, anh bảo ở với cô ta để bắt cô ta bỏ thai, chứ không yêu cô ta. Khi cô ta bỏ thai xong anh đã bỏ cô ta. Anh ta xin lỗi tôi và muốn quay lại với tôi; nhưng tôi...

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 19006172

Email: tuvanannam@gmail.com

Gọi ngay