Chúng ta nhìn cuộc sống bằng chính con người chúng ta

Chúng ta không nhìn thấy ánh sáng như chính chúng, chúng ta nhìn thấy ánh sáng qua chính con người chúng ta. Chúng ta không nhìn thế giới như chính nó, chúng ta nhìn cuộc sống từ chính con người ta. Cuộc sống được tạo nên từ chính những con người phàm tục như chúng ta. Cách ứng xử của con người qua các câu châm ngôn...

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 19006172

Email: tuvanannam@gmail.com

Gọi ngay