Các dạng tự kỷ ở trẻ

Hội chứng tự kỷ Hội chứng tự kỷ là một dạng rối loạn phát triển lan tỏa biểu hiện sớm và theo trẻ đến hết cuộc đời. Cùng là rối loạn tự kỷ nhưng không phải trẻ nào cũng mắc cùng một dạng. Mỗi trẻ khác nhau sẽ được đánh giá riêng để biết được trẻ mắc dạng tự kỷ nào. Để có thể có những...

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 19006172

Email: tuvanannam@gmail.com

Gọi ngay